International Website


กรมวิชาการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง”
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง” ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดย IDG ได้รับโอกาสจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นตัวแทนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในงานสัมมนาครั้งนี้ครับ

โดยในช่วงเช้า คุณวีระเวช อรธนาลัย (กาย) กรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น” และ “การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์”

รวมทั้ง คุณพลกฤต กิจวชรโสภณ (ตั้ง) ตัวแทนสิทธิบัตร ที่รับหน้าที่บรรยายในช่วงบ่ายในหัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” พร้อมดูแลการฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหัวข้อสุดท้ายในงานสัมมนาครั้งนี้

ในนาม IDG ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร และคณะผู้จัดงานทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และให้โอกาส IDG ได้ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับ

สนใจบริการ In-House Training หรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

– โทรศัพท์ 02-011-7161 ถึง 6 ต่อ 202
– แชท LINE ID : @idgthailand
– contact@idgthailand.com
– https://m.me/idgthailand
– https://idgthailand.com

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้


กรมวิชาการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง”
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนางานวิจัยอย่างไร? เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง” ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดย IDG ได้รับโอกาสจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นตัวแทนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในงานสัมมนาครั้งนี้ครับ

โดยในช่วงเช้า คุณวีระเวช อรธนาลัย (กาย) กรรมการผู้จัดการ รับหน้าที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น” และ “การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์”

รวมทั้ง คุณพลกฤต กิจวชรโสภณ (ตั้ง) ตัวแทนสิทธิบัตร ที่รับหน้าที่บรรยายในช่วงบ่ายในหัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” พร้อมดูแลการฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหัวข้อสุดท้ายในงานสัมมนาครั้งนี้

ในนาม IDG ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร และคณะผู้จัดงานทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และให้โอกาส IDG ได้ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับ

สนใจบริการ In-House Training หรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

– โทรศัพท์ 02-011-7161 ถึง 6 ต่อ 202
– แชท LINE ID : @idgthailand
– contact@idgthailand.com
– https://m.me/idgthailand
– https://idgthailand.com

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down