ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 1

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP Level 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

สำหรับใน Level 1 นี้ อบรมต่อเนื่องทั้งสิ้น 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์, การประยุกต์ใช้ IP ในอุตสาหกรรม, การสืบค้นสิทธิบัตร, การวิเคราะห์สิทธิบัตร และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวิเคราะห์สิทธิบัตรขั้นสูง

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เข้าอบรมมีทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอหัวข้อวิจัย ตามกรอบการขอรับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วันที่ 3

วันที่ 5

คณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครั้งต่อไปได้ที่ เพจ Intellectual Design Group หรือเพจ สกว. ได้เลยครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณจัทรัสม์ โคมเวียน (ปุ้ม) เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สกว. โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8370  อีเมล jantarush@trf.or.th

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •