OUR BLOG

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 1

idg 201801 08


ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 1

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP Level 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

DSC 3654

สำหรับใน Level 1 นี้ อบรมต่อเนื่องทั้งสิ้น 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์, การประยุกต์ใช้ IP ในอุตสาหกรรม, การสืบค้นสิทธิบัตร, การวิเคราะห์สิทธิบัตร และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวิเคราะห์สิทธิบัตรขั้นสูง

DSC 3632

DSC 3653

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เข้าอบรมมีทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอหัวข้อวิจัย ตามกรอบการขอรับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ