OUR BLOG

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 1


ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 1

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP Level 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

สำหรับใน Level 1 นี้ อบรมต่อเนื่องทั้งสิ้น 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์, การประยุกต์ใช้ IP ในอุตสาหกรรม, การสืบค้นสิทธิบัตร, การวิเคราะห์สิทธิบัตร และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวิเคราะห์สิทธิบัตรขั้นสูง

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เข้าอบรมมีทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอหัวข้อวิจัย ตามกรอบการขอรับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

PDPA คืออะไร?? ทำไมต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

หลายท่านอาจเห็นได้จากหลาย ๆ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จะมี pop up ขึ้นบนหน้าจอและ
มีข้อความทำนองว่า “ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล”

อ่านต่อ »