International Website


ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 3

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP Level 3 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

สำหรับ Level 3 นี้ ยังคงมีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเคย โดยมุ่งเน้นเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งกลยุทธ์การผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรสู่ตลาดโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรของหน่วยงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กำหนดการอบรมต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้


ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 3

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP Level 3 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

สำหรับ Level 3 นี้ ยังคงมีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเคย โดยมุ่งเน้นเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งกลยุทธ์การผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรสู่ตลาดโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรของหน่วยงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กำหนดการอบรมต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down