OUR BLOG

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 3

idg 201802 22


ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 3

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP Level 3 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

สำหรับ Level 3 นี้ ยังคงมีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเคย โดยมุ่งเน้นเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งกลยุทธ์การผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรสู่ตลาดโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรของหน่วยงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

IMG 0792 scaled

IMG 0789

กำหนดการอบรมต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ