OUR BLOG

ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 3


ประมวลภาพบรรยากาศงาน IP-UP : Level 3

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP Level 3 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ Clarivate Analytics และ Intellectual Design Group (IDG)

สำหรับ Level 3 นี้ ยังคงมีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเคย โดยมุ่งเน้นเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งกลยุทธ์การผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรสู่ตลาดโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรของหน่วยงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กำหนดการอบรมต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายหรือผลิตสินค้าสักหนึ่งอย่าง สิ่งสำคัญที่เราต้องมีก่อนอันดับแรกเลยคือชื่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใช้เป็นตราสินค้าของเราและเป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้า

อ่านต่อ »