Advanced IP Management Programme : AIPM เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นถึงการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ สู่เป้าหมายในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นโดย IP Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของสำนักทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสิงคโปร์ (IPOS)

IP Academy Singapore คือ หน่วยงานด้านเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ในนามของสำนักทรัพย์สินทางปัญญาประเทศสิงคโปร์ (IPOS) ด้วยพันธกิจเพื่อความเป็นเลิศด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผู้ประกอบการ ผ่านการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา โดยการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสังคมที่ขับเคลื่อนได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IP-enabled Ecosystem) ทั้งในประเทศสิงคโปร์ และในภูมิภาค ASEAN

PROGRAMME HIGHLIGHTS
 • เปิดมุมมองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน จับกระแสการเติบโตของทรัพย์สินทางปัญญาและแนวโน้มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ตลอดจนความท้าทายที่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบการจะได้พบในการประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
 • เยี่ยมชมองค์กรชั้นนำในสิงคโปร์ (แจ้งให้ทราบภายหลัง ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านมา เป็นการเยี่ยมชมบริษัท Google, P&G และ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO))
 • เจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวางกลยุทธในการบริหารจัดการ, การหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากทรัพย์สินทางปัญญา, การประเมินมูลค่า, การระงับข้อพิพาท, ข้อพิจารณาทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
 • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วโลก
 • ศึกษาบทวิเคราะห์เชิงลึก และกรณีศึกษาต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรม Workshop กับผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วโลก
 • Speakers

  วิทยากรในปีนี้ มีทั้งผู้บริหารระดับสูงจาก 21st Century Fox, Deloitte, Nanyang Polytechnic, WIPO, IPOS และอื่นๆ*:

  Speakers Biographies

 • เนื้อหาหลักสูตร

  หัวข้อจะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้:

  • ความแตกต่าง ข้อถกเถียง และความท้าทายในบริบทต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
  • ทิศทางของทรัพย์สินทางปัญญา ในภูมิภาคอาเซียน
  • ความสำคัญของการวางกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • กลยุทธและการวางแผนการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  • เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและการวางแผนการเงิน
  • ข้อพิจารณาทางภาษี และ อุปสรรค ความท้าทายในวงการทรัพย์สินทางปัญญา
 • กลุ่มเป้าหมาย

  หลักสูตรอบรมนี้ มุ่งไปที่การใหนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นไม่ว่าจะเป็น :

  • ทนายความ
  • วิศวกร
  • นักวิจัย
  • ตัวแทนสิทธิบัตร
  • เจ้าหน้าของรัฐ
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • สถานที่จัดอบรม

  IP Academy Singapore

  51 Bras Basah Road, Manulife Centre #01-01, Singapore 189554

  *ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามเกี่ยวกับการจองห้องพักและการเดินทางได้กับ IDG ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ได้รวมกับค่าอบรม

 • อัตราค่าอบรม

  สำหรับการอบรมตลอดหลักสูตร 5 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • Professionals สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบการ : 64,500 บาท

  พิเศษ! สมัครและชำระค่าอบรม Professionals กับ IDG ตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ย. 61 รับส่วนลดทันที 10% :  ปกติ 64,500 บาท  ลดเหลือเพียง 58,000 บาท

 • Testimonials

  What Participants Have Said:

ชมคลิปสัมภาษณ์ คุณใหม่ Kittithap Jringjitr ผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตรของ IDG ที่เคยมีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Advanced IP Management Programme (AIPM) เมื่อปี 2017 ที่ผ่านมากันครับ

The programme was a great source of information of all things IP, which R&D professionals, lawyers, engineers, and IP managers can gain knowledge from. The speakers and the content were extremely useful and the field trips was very educational. Excellent programme.

Assistant Vice President & Senior Counselat John Keells Holdings PLC

Great overview of IP strategy making and development frameworks. Speakers were very knowledgeable on their topics and willing to share their experiences and best practice advice. Highly recommended for emerging innovation / IP practitioners to join a course like this.

Managing Directorat IDG Thailand

This programme covers a wide area of IP activities – I learned a lot through it. It is a really good experience to engage people from other countries.

Staff IP Specialistat Panasonic Corporation

พิเศษ! สมัครอบรม AIPM กับ IDG วันนี้
สำหรับผู้สนใจที่สมัครแบบ Professionals พร้อมชำระเงินผ่าน IDG ตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ย. 61

รับส่วนลดทันที 10% + ฟรี! Basic of IP : Prep for AIPM
คอร์สอบรมปรับพื้นฐานความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และอัพเดทคำศัพท์เฉพาะต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้พร้อมก่อนบินไปอบรมจริงที่สิงคโปร์

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ IDG (แยกพระนั่งเกล้า) รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสะพานพระนั่งเกล้า

Basic of IP : Prep for AIPM : Course Outline

 • ปรับพื้นฐานความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • เจาะลึกคำศัพท์เฉพาะต่างๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นในการอบรม
 • แชร์เทคนิคการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ของวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่เคยผ่านการอบรมคอร์สนี้มาแล้ว

สำรองที่นั่งด่วน!

3 + 5 = ?

ช่องทางการชำระเงิน

โอนเงินชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 385-0-12246-8
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 029-1-68499-8
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานพระนั่งเกล้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 323-2-71622-1
 • ชำระผ่านระบบพร้อมเพย์ PromptPay หมายเลขบัญชีพร้อมเพย์ 0125556023131

ชำระผ่านระบบบัตรเครดิตออนไลน์ คลิกที่นี่

กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือหน่วยงานหรือองค์กร เอกชนหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ส่วนภาครัฐหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1% และกรุณานำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย มายื่นในวันงานด้วย บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด 194, 196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125556023131

ผู้ประสานงานโครงการ
คณิศร อู่พิทักษ์
 • โทรศัพท์ 02 011 7161 ต่อ 301-304
 • อีเมล kanisorn.au@idgthailand.com
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda