ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

IDG ผู้ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นในการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา, นวัตกรรม, การสร้างแบรนด์ และการออกแบบ แก่องค์กร, สถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิ์ลาพักร้อนปีละ 15 วัน
 • งานจัดเลี้ยงของบริษัท
สมัครงานกับ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

Patent Engineer/Agent (Electronics, Mechanical, or Computer Engineering)
วิศวกรดูแลพอร์ทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องกล คอมพิวเตอร์)


จำนวนที่รับสมัคร :
 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องการสร้างและปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ  อาจจะรวมถึงการเป็นตัวแทนหรือพยานฟ้องร้อง ดำเนินคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  Intellectual Property Consulting, especially with regards to the protection of creative works, brands, and innovation with intellectual properties, including acting as a litigation attorney or expert witness for IP and related areas of law.
 • ให้คำปรึกษาและส่งเสริมเรื่องการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ การบ่มเพาะธุรกิจ การสร้างแฟรนไชส์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
  Innovation Development Consulting, especially with regards to the commercialization and promotion of innovation and intellectual properties, including technology transfer, copyright and trademark licensing, start-up incubation, franchising, and intellectual property valuation.
 • ดำเนินการเป็นตัวแทนจดสิทธิบัตรพร้อมกับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  Acting as Patent agents for handling filing and registration tasks.

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
  Male / Female
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ เคลื่องกล หรือคอมพิวเตอร์
  At least a Bachelor’s degree in electrical, electronic, mechanical, or computer engineering
 • สนใจเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพิเศษ
  Has special interest in the field of Intellectual Property
 • สนใจเรียนรู้งานด้านอื่นๆของบริษัท เช่น ด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรม
  Has interest in learning other areas of company’s services such as design and innovation development
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, (ถ้ามีความสามารถด้าน Adobe Illustrator & Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Professional level of using Microsoft Office applications (if possess abilities to use Adobe Illustrator & Photoshop will be a plus)
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ
  Excellent English Skills & Ability
 • ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไฝ่รู้ มีความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดระเบียบการทำงานให้เสร็จทันกำหนดได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดกว้าง
  Must possess the following qualities: highly responsible, eager to learn, detail-oriented, flexible, analytical, organized, fast execution, team work, good morale and attitude towards work and clients, and open-minded.
 • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ออฟฟิศ ณ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี
  Can start working anytime from January 3rd, 2019 at our main office at Sanambinnam

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (แยกพระนั่งเกล้า)

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ : กรุณากดปุ่ม Apply Now! หรือติดต่อ คุณสุฎารัฐ พลเทพ

 • โทร : 02-011-7161 ต่อ 900
 • ที่อยู่ : 194, 196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

TRADEMARK PARALEGAL
รับสมัครด่วน! นักศึกษาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา


จำนวนที่รับสมัคร :
 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับดำเนินคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง/ชาย
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์,อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Notebook ส่วนตัว
 • สามารถใช้ Microsoft Office-Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • หากมีความสนใจทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากได้ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

IP Content Developer
รับสมัครด่วน! นักศึกษาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา


จำนวนที่รับสมัคร :
 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • สร้างสรรค์ Content ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • สรรหาสื่อออนไลน์ช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
 • ฝึกการใช้ Instant Messaging (IM) ผ่าน Social Network ของบริษัท
 • เรียนรู้การออกแบบสื่อดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้การบริหารจัดการเว็บไซต์ระบบ WordPress
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง/ชาย
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับข้อง
 • มี Notebook ส่วนตัว
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และสนใจเรียนรู้โปรแกรมออกแบบ Adobe Ps, Ai, Pr ฯลฯ
 • มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • หากมีความสนใจทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน : 200 บาท/วัน

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (แยกพระนั่งเกล้า)

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ : กรุณากดปุ่ม Apply Now! หรือติดต่อ คุณสุฎารัฐ พลเทพ

 • โทร : 02-011-7161 ต่อ 900
 • ที่อยู่ : 194,196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Apply Now!

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.