ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

IDG ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาและปกป้องแบรนด์ที่ครอบคลุมที่สุด โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา, นวัตกรรม, การสร้างแบรนด์ และการออกแบบ แก่องค์กร, สถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิ์ลาพักร้อนปีละ 15 วัน
 • งานจัดเลี้ยงของบริษัท
สมัครงานกับ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

IP Development Unit

Web Developer/ Web Programmer นักพัฒนาเว็บไซต์ / นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์

Web Developer/ Web Programmer
นักพัฒนาเว็บไซต์ / นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์


จำนวนที่รับสมัคร :
 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • พัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วย .NET C#,PHP เป็นต้น
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล MySQL, MS SQL เป็นต้น
 • พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อกับ vendor ภายนอกในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแก้ไขปัญหา
 • บริหารงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความความรู้และความสามารถในการเขียน PHP, JAVA, JSON, API, WORDPRESS, HTML5, CSS ฯลฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น MySQL, MSSQL, SQLite เป็นต้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Online portals ,Web applications
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ
 • มีความสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่าง, มีความกระตือรือร้นในการสร้างหรือพัฒนาระบบ, ชอบที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Big Data และ Data Visualization จะพิจารณาเป็นพิเศษ (Power BI, Tableau, R, Python)
 • สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (แยกพระนั่งเกล้า)

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ : กรุณากดปุ่ม Apply Now! หรือติดต่อ คุณสุฎารัฐ พลเทพ

 • โทร : 02-011-7161 ต่อ 900
 • ที่อยู่ : 194,196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Consumer Trend Analyst & Content Developer
นักวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภคและพัฒนาคอนเทนท์


จำนวนที่รับสมัคร :
 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • วิเคราะห์และพัฒนาคอนเทนด์ด้านนวัตกรรมและเทรนด์ผู้บริโภค
  Analyzing and developing contents and insights related to innovation and consumer trends
 • สร้างและบริหารจัดการ social media & blogs ของบริษัทเพื่อให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทรนด์อย่างต่อเนื่อง
  Building and managing company’s social media & blogs in order to provide knowledge and insights on innovation and consumer trends
 • วางกลยุทธ์การสร้าง content marketing strategies อย่างมีประสิทธิภาพ
  Building content marketing strategies
 • ให้คำปรึกษาและส่งเสริมเรื่องการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  Innovation Development Consulting, especially with regards to the commercialization and promotion of innovation and intellectual properties
 • ช่วยพัฒนาหลักสูตร ประสานงานโครงการ และดำเนินการจดบันทึก เตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรและโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Education development assistance, project development and coordination.
 • ให้คำแนะนำและสื่อสารด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Business communications and recommendations to clients.

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
  Male / Female
 • ไม่จำกัดวุฒิ
  Any qualifications are welcomed
 • สนใจเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
  Has special interest in the field of Intellectual Property
 • สนใจเรียนรู้งานด้านอื่นๆของบริษัท เช่น ด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรม
  Has interest in learning other areas of company’s services such as design and innovation development
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, etc.
  Professional level of using Microsoft Office applications, Adobe Illustrator, Photoshop, etc.
 • มีความสามารถในการทำ online marketing โดยเฉพาะการสร้าง content marketing strategies
  Highly capable of online marketing, especially content-based marketing strategies
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ
  Excellent English Skills & Ability
 • ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไฝ่รู้ มีความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดระเบียบการทำงานให้เสร็จทันกำหนดได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดกว้าง
  Must possess the following qualities: highly responsible, eager to learn, detail-oriented, flexible, analytical, organized, fast execution, team work, good morale and attitude towards work and clients, and open-minded.
 • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหรือเดือนตุลาคม 2561 ณ ออฟฟิศ ณ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี
  Can start working anytime from October or November 2018 at our main office at Sanambinnam

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (แยกพระนั่งเกล้า)

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ : กรุณากดปุ่ม Apply Now! หรือติดต่อ คุณสุฎารัฐ พลเทพ

 • โทร : 02-011-7161 ต่อ 900
 • ที่อยู่ : 194,196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Apply Now!

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.