ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

IDG ผู้ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นในการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา, นวัตกรรม, การสร้างแบรนด์ และการออกแบบ แก่องค์กร, สถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • สิทธิ์ลาพักร้อนปีละ 15 วัน
 • งานจัดเลี้ยงของบริษัท
สมัครงานกับ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

Graphic Designer & Online Marketer
นักการตลาดออนไลน์และออกแบบกราฟิก


จำนวนที่รับสมัคร :
 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ออกแบบกราฟิกทุกรูปแบบ สำหรับงานหลากหลายประเภท เช่น โลโก้บริษัท CI, โบรชัวร์, บรรจุภัณฑ์ แบนเนอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บบล็อค สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  Graphic design works of all kinds including logos, corporate profile, brochure, packaging, banners, prints, weblogs, PR materials, etc.
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาคอนเทนด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม
  Analyzing, designing, and developing contents related to company’s businesses such as Intellectual Property & Innovation
 • สร้างและบริหารจัดการ social media & blogs ของบริษัทเพื่อให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
  Building and managing company’s social media & blogs in order to provide knowledge and insights
 • วางกลยุทธ์การสร้าง online marketing strategies อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น SEO/SEM, social media, youtube, etc.
  Creating effective online marketing strategies, such as SEO/SEM, social media, youtube, etc.
 • ให้คำปรึกษาและส่งเสริมเรื่องการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  Innovation Development Consulting, especially with regards to the commercialization and promotion of innovation and intellectual properties
 • ช่วยพัฒนาหลักสูตร ประสานงานโครงการ และดำเนินการจดบันทึก เตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรและโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Education development assistance, project development and coordination.
 • ให้คำแนะนำและสื่อสารด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Business communications and recommendations to clients.

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
  Male / Female
 • ไม่จำกัดวุฒิ
  Any qualifications are welcomed
 • สนใจเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
  Has special interest in the field of Intellectual Property
 • สนใจเรียนรู้งานด้านอื่นๆของบริษัท เช่น ด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรม
  Has interest in learning other areas of company’s services such as design and innovation development
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, etc.
  Professional to Expert levels of using Microsoft Office applications, Adobe Illustrator, Photoshop, etc.
 • มีความสามารถในการทำ online marketing โดยเฉพาะการสร้าง content marketing strategies
  Highly capable of online marketing, especially content-based marketing strategies
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนเป็นพิเศษ
  Excellent English and/or Chinese Skills & Ability
 • ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไฝ่รู้ มีความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดระเบียบการทำงานให้เสร็จทันกำหนดได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดกว้าง
  Must possess the following qualities: highly responsible, eager to learn, detail-oriented, flexible, analytical, organized, fast execution, team work, good morale and attitude towards work and clients, and open-minded.
 • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ณ ออฟฟิศ ณ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี
  Can start working anytime from March 2019 at our main office at Sanambinnam

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (แยกพระนั่งเกล้า)

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ : กรุณากดปุ่ม Apply Now! หรือติดต่อ คุณสุฎารัฐ พลเทพ

 • โทร : 02-011-7161 ต่อ 900
 • ที่อยู่ : 194, 196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Intellectual Property & Business Lawyer/Coordinator/Analyst (English and/or Chinese Speaking)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/สื่่อสาร/วิเคราะห์ทางธุรกิจและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ภาษาอังกฤษ/จีน)


จำนวนที่รับสมัคร :
 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและปกป้องงานสร้างสรรค์ แบรนด์ และนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ
  Intellectual Property Consulting, especially with regards to the protection of creative works, brands, and innovation with intellectual properties
 • ให้คำปรึกษาและส่งเสริมเรื่องการพัฒนานวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา และการนำนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์ การบ่มเพาะธุรกิจ การสร้างแฟรนไชส์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
  Innovation Development Consulting, especially with regards to the commercialization and promotion of innovation and intellectual properties, including technology transfer, copyright and trademark licensing, start-up incubation, franchising, and intellectual property valuation.
 • ดำเนินการเป็นตัวแทนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ พร้อมกับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  Acting as Trademark, Patent, and/or Copyright agents for handling filing and registration tasks.
 • ให้คำแนะนำและสื่อสารด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  Business communications and recommendations to clients

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
  Male / Female
 • ไม่จำกัดวุฒิ
  Any qualifications are welcomed
 • สนใจเรียนรู้งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
  Has special interest in the field of Intellectual Property
 • สนใจเรียนรู้งานด้านอื่นๆของบริษัท เช่น ด้านการออกแบบและพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรม
  Has interest in learning other areas of company’s services such as design and innovation development
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, (ถ้ามีความสามารถด้าน Adobe Illustrator & Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Professional level of using Microsoft Office applications (if possess abilities to use Adobe Illustrator & Photoshop will be a plus)
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ
  Excellent English Skills & Ability
 • สำหรับนักกฎหมายผู้มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  For legal professional, an admission to practice law is a plus
 • ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไฝ่รู้ มีความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดระเบียบการทำงานให้เสร็จทันกำหนดได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดกว้าง
  Must possess the following qualities: highly responsible, eager to learn, detail-oriented, flexible, analytical, organized, fast execution, team work, good morale and attitude towards work and clients, and open-minded.
 • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ 2562 ณ ออฟฟิศ ณ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี (MRT พระนั่งเกล้า)
  Can start working anytime from January or February, 2019 at our main office at Sanambinnam (MRT Pla Nangklao)

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (แยกพระนั่งเกล้า)

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ : กรุณากดปุ่ม Apply Now! หรือติดต่อ คุณสุฎารัฐ พลเทพ

 • โทร : 02-011-7161 ต่อ 900
 • ที่อยู่ : 194, 196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Web Developer/ Web Programmer นักพัฒนาเว็บไซต์ / นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์

Web Application Developer
นักพัฒนา Web Application


จำนวนที่รับสมัคร :
 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • พัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วย .NET C#,PHP เป็นต้น
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล MySQL, MS SQL เป็นต้น
 • พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อกับ vendor ภายนอกในการพัฒนาซอฟแวร์และแก้ไขปัญหา
 • บริหารงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิ แต่ถ้าจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความความรู้และความสามารถในการเขียน  PHP, JAVA, JSON, API, WORDPRESS, HTML5, CSS etc.
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น MySQL MSSQL SQLite เป็นต้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง online portals ,web applications
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ
 • มีความสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่าง, มีความกระตือรือร้นในการสร้างหรือพัฒนาระบบ, ชอบที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Big Data และ data visualization จะพิจารณาเป็นพิเศษ (power BI, Tableau, R, Python)
 • สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (แยกพระนั่งเกล้า)

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ : กรุณากดปุ่ม Apply Now! หรือติดต่อ คุณสุฎารัฐ พลเทพ

 • โทร : 02-011-7161 ต่อ 900
 • ที่อยู่ : 194, 196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี

จำนวนที่รับสมัคร : 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีลงในระบบบัญชีสำเร็จรูป
 • ตรวจและจัดเรียงเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินลูกค้า
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จัดทำเอกสารทางภาษี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 • สามารถใช้ Microsoft Office-Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเรียนรู้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มี Notebook ส่วนตัว
 • หากใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (09:00-18:00 น.)

สวัสดิการ : ค่าตอบแทนพิเศษวันละ 200 บาท พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (แยกพระนั่งเกล้า)

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ : กรุณากดปุ่ม Apply Now! หรือติดต่อ คุณสุฎารัฐ พลเทพ

 • โทร : 02-011-7161 ต่อ 900
 • ที่อยู่ : 194, 196 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Apply Now!
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda