International Website

Assistant Patent Agent (เริ่มงาน ม.ค. 2565)/ผู้ช่วยตัวแทนสิทธิบัตร

ไฮไลท์เด่นของงาน

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน:  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยตัวแทนสิทธิบัตร ในการให้คำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินการ จัดเตรียมเอกสารและฐานข้อมูล และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร  รวมถึงการดำเนินการและช่วยบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

คุณสมบัติ:
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 21-30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านชีวการแพทย์, อุตสาหการ, ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น (เคยสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร , เคยร่างคำขอสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร โดยทราบถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) หรือเคยทำกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ         
 • สามารถบริหารจัดการโครงการ และทำงานได้หลากหลายหน้าที่
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จัดระเบียบการทำงานให้เสร็จตามลำดับความสำคัญและทันกำหนดได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษปานกลางขึ้นไป (มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี)
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (ถ้ามีความสามารถด้าน Adobe illustrator & Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2565 ณ ออฟฟิศ ณ ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี
APPLY NOW

Patent & Innovation Analyst/นักวิเคราะห์สิทธิบัตรและนวัตกรรม

Job Highlights

Job Description

Intellectual Design Group Company Limited (IDG) offers Intellectual Property (IP) and Innovation Consulting Services—ranging from IP design, IP protection, and IP commercialization. With offices in Thailand, Singapore, Myanmar, and ASEAN, our highly experienced team of IP lawyers, innovation strategists, designers, patent agents, and patent engineers can help transform our client’s ideas into the most valuable products and services.

We are looking for Patent & Innovation Analysts to join our Analytics team.

Job Description

          In our Analytics team, you will get to

 • Analyze technology trends and industry trends using a commercial patent database and other data analysis tools to provide valuable insight to our client
 • Tackle various projects on Technology development and commercialization across various industries ranging from energy, biotech, advanced material, chemical, agricultural, digital technology, etc.
 • Work on Intellectual Property Management consultation for our clients which consists of government agencies, publicly traded companies, SMEs, and Technology Startups
 • Provide Intellectual Property consultation with regards to creation, protection, commercialization, and management of Intellectual Property, especially technologies and patents
 • Engage in capacity building activity for Thailand Intellectual Property ecosystem, including conducting a workshop, seminar, and keynote

What you will need to succeed

 • Able to analyze a large quantity of data including technical data and business data as well as communicate insight to our client
 • Attention to detail about project deadline and deliverable
 • Ability to build understanding about various technology across different Industry
 • Comfortable with working on different projects, concurrently
 • Willingness to build mastery in Technology, Business, and Intellectual Property
Qualification
 • At least a bachelor’s degree in any field of science or engineering
 • 0-3 years of relevant experience in R&D, Corporate innovation, product development, technology development, entrepreneurship, or any similar environment
 • 0-3 years of relevant experience or knowledge in IP management
 • Professional level of using Microsoft Office applications (ability to use Power Query and Power BI will be a plus)
 • Good command of Thai and English in both writing and speaking
 • Must possess the following qualities: highly responsible, eager to learn, detail-oriented, flexible, analytical, organized, fast execution, teamwork, good morale and attitude towards work and clients, and open-minded.

 

APPLY NOW
crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy