International Website

Source : www.lab100.org

อุปกรณ์ที่อยู่สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

Lab100 คือโปรเจ็คที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างเครือ โรงพยาบาล Mount Sinai ของนครนิวยอร์กกับ Cactus Studio พัฒนา Lab และห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสุขภาพ ที่ช่วยติดตามสุขภาพ ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจรโดยอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ สร้างชุดข้อมูลเชิงลึก รายงานเป็นค่าสถิติสุขภาพในแง่มุมต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น การวัดระบบสัญญาณชีพ การเต้นหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การวิเคราะห์เลือด การทำงานของระบบร่างกาย ไต ตับ และคอเลสเตอรอล ผ่านอุปกรณ์ที่สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ เพื่อวัดปริมาตรและสัดส่วนในการวิเคราะห์ทางการแพทย์, การทดสอบความสมดุลและการทรงตัวในมิติต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อhttps://www.youtube.com/embed/gwF2LjHXtq0?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

Source : www.youtube.com

การช่วยผลักดันให้ผู้คนหันมาสนใจสุขภาพ เป็นหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพและระบบสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุก ที่จะทำให้สามารถสร้างสุขภาพได้ในระยะยาว  ผู้คนจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเชิงสวัสดิการ จากภาครัฐของแต่ละประเทศ Lab100 คืออีกตัวอย่างที่น่าสนใจ ในฐานะสถานประกอบการให้บริการสุขภาพ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้คนโดยตรง ให้รับรู้และดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างสมบูรณ์

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Source : www.lab100.org

อุปกรณ์ที่อยู่สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

Lab100 คือโปรเจ็คที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างเครือ โรงพยาบาล Mount Sinai ของนครนิวยอร์กกับ Cactus Studio พัฒนา Lab และห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสุขภาพ ที่ช่วยติดตามสุขภาพ ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจรโดยอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ สร้างชุดข้อมูลเชิงลึก รายงานเป็นค่าสถิติสุขภาพในแง่มุมต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น การวัดระบบสัญญาณชีพ การเต้นหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การวิเคราะห์เลือด การทำงานของระบบร่างกาย ไต ตับ และคอเลสเตอรอล ผ่านอุปกรณ์ที่สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ เพื่อวัดปริมาตรและสัดส่วนในการวิเคราะห์ทางการแพทย์, การทดสอบความสมดุลและการทรงตัวในมิติต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อhttps://www.youtube.com/embed/gwF2LjHXtq0?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

Source : www.youtube.com

การช่วยผลักดันให้ผู้คนหันมาสนใจสุขภาพ เป็นหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพและระบบสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุก ที่จะทำให้สามารถสร้างสุขภาพได้ในระยะยาว  ผู้คนจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเชิงสวัสดิการ จากภาครัฐของแต่ละประเทศ Lab100 คืออีกตัวอย่างที่น่าสนใจ ในฐานะสถานประกอบการให้บริการสุขภาพ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้คนโดยตรง ให้รับรู้และดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างสมบูรณ์

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy