OUR BLOG

คลินิคสุขภาพแห่งอนาคต

Trendsupdate 05 scaled

Source : www.lab100.org

อุปกรณ์ที่อยู่สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

Lab100 คือโปรเจ็คที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างเครือ โรงพยาบาล Mount Sinai ของนครนิวยอร์กกับ Cactus Studio พัฒนา Lab และห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสุขภาพ ที่ช่วยติดตามสุขภาพ ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจรโดยอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ สร้างชุดข้อมูลเชิงลึก รายงานเป็นค่าสถิติสุขภาพในแง่มุมต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น การวัดระบบสัญญาณชีพ การเต้นหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การวิเคราะห์เลือด การทำงานของระบบร่างกาย ไต ตับ และคอเลสเตอรอล ผ่านอุปกรณ์ที่สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ เพื่อวัดปริมาตรและสัดส่วนในการวิเคราะห์ทางการแพทย์, การทดสอบความสมดุลและการทรงตัวในมิติต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อhttps://www.youtube.com/embed/gwF2LjHXtq0?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

Source : www.youtube.com

Trendsupdate 06 scaled

การช่วยผลักดันให้ผู้คนหันมาสนใจสุขภาพ เป็นหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพและระบบสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุก ที่จะทำให้สามารถสร้างสุขภาพได้ในระยะยาว  ผู้คนจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเชิงสวัสดิการ จากภาครัฐของแต่ละประเทศ Lab100 คืออีกตัวอย่างที่น่าสนใจ ในฐานะสถานประกอบการให้บริการสุขภาพ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้คนโดยตรง ให้รับรู้และดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างสมบูรณ์

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ