OUR BLOG

“ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์งานCombination”

ออกแบบโลโก้ ด้วยสไตล์ Combination
การนำตัวอักษรมาผสมผสานหรือคลี่คลายเป็นโครงสร้างรูปทรงใหม่ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมา ออกแบบโลโก้ ด้วยเป็นวิธีการที่สามารถสร้างการจดจำ ชื่อย่อหรือตัวอักษรที่ผู้สร้างแบรนด์ต้องการให้เกิดการจดจำ อีกทั้งสามารถออกแบบเป็นโลโก้ที่เกิดความน่าสนใจได้ถ้า โลโก้นั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากนักออกแบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เข้าใจเรื่องจิตวิทยาและการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการ ถึงแม้ถ้าดูเพียงผิวเผินการออกแบบสไตล์นี้จะดูง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ แต่ถ้าผู้ออกแบบขาดประสบการณ์ โลโก้ที่ถูกสร้างสรรค์ก็จะออกมาไม่มีความโดดเด่นหรืออาจมีความเหมือนคล้ายกับ โลโก้อื่นๆ
ตัวอย่างผลงาน Logo:R  By:George Bokhua ข้อมูลภาพ : https://dribbble.com/shots/1357771-R
ตัวอย่างผลงาน Logo AG by Maxime Simeon
ที่มาภาพ : https://dribbble.com/shots/2211533-AG-The-finished-logo

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

การขอเครื่องหมายรับรอง คืออะไร ? แล้วต้องพิจารณาอะไรบ้าง ?

เครื่องหมายรับรอง (Certification mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเอาไว้รับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

อ่านต่อ »