OUR BLOG

IDG ร่วมพิธีเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

IDG ร่วมพิธีเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
Madrid Application Receiving Office

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานดังกล่าว เพื่อความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ, เจ้าของเครื่องหมายการค้า ตลอดจนสำนักงานตัวแทนกฎหมาย ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office) ซึ่งข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ม.ค. 61 มีประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกพิธีมาดริด 100 ภาคี 116 ประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเครื่องหมายการค้า ชั้น 7 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4619

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ