OUR BLOG

MADRID PROTOCOL กับผู้ประกอบการไทย?

03

MADRID PROTOCOL กับผู้ประกอบการไทย?

ในยุคสมัยที่การค้าขายเป็นไปแบบรวดเร็ว ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถกดสั่งซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลกได้ภายในคลิ๊กเดียว
ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจกับคำว่า MADRID  PROTOCOL หรือ ข้อตกลงภายในกรอบความร่วมมือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อำนวยความสะดวก
ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

เจ้าของเครื่องหมาย สามารถยื่นคำขอผ่านระบบนี้โดยยื่นคำขอเพียงคำขอเดียว ใช้ภาษาเดียว ใช้สกุลเงินเดียว ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสำนักต้นกำเนิด  (OFFICE OF ORIGIN) แล้วเลือกประเทศที่จะขอรับความคุ้มครองได้มากถึง 98 ภาคีสมาชิก ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 )

ประเทศคู่ค้าสำคัญของประเทศไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว สำหรับประเทศอาเซียนนั้นมีประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วคือ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว บรูไน และ ฟิลิปปินส์

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับจากการเข้าร่วม Madrid Protocol คือความสะดวก, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย

*  ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงภายในกรอบความร่วมมือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

ภาพประกอบโดย Freepik : www.freepik.com

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ