การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL) สำหรับประเทศไทย

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เป็นระบบซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังต่างประเทศ โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด จำนวน 98 ประเทศทั่วโลก (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อประเทศสมาชิก) (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560) ด้วยคำขอจดทะเบียนเพียง 1 ฉบับ ชำระค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพียงครั้งเดียวด้วยเงินสกุลเดียว

โดยล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้บรรลุข้อตกลงในพิธีสารมาดริดแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือแต่งตั้งให้บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบมาดริดได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook15Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone