ป้องกันเท่ากับ “Protect”

ให้มืออาชีพ
อย่าง IDG ทำ

ให้คำปรึกษาและบริการรอบด้านสำหรับธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์) กฎหมายธุรกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
แขนงต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และบัญชี ที่มีประสบการณ์
สูง สามารถช่วยคุณพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันเท่ากับ “Protect”

ให้มืออาชีพ
อย่าง IDG ทำ

ให้คำปรึกษาและบริการรอบด้านสำหรับธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์) กฎหมายธุรกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และบัญชี ที่มีประสบการณ์สูง สามารถช่วยคุณพัฒนาไอเดีย ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งช่วยคุณปกป้องทรัพย์สิน ทางปัญญา ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

idgpr

OUR SERVICES

บริการของเรา

WHO WE ARE

เราเป็นใคร

บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด หรือ IDG เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมหน่วยงานพันธมิตรมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก และให้บริการลูกค้ำมาแล้วมากกว่า 4000 ราย ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์หลากหลายด้าน ทั้งนักออกแบบ นักการตลาด
นักกฎหมายและทีมงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม พร้อมให้บริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจไม่ว่าคุณจะต้องการพัฒนาแบรนด์หรือสร้างธุรกิจนวัตกรรม

IDG เราคือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิทธิบัตร

IDG เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ยาวนานถึง 15 ปี

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานถึง 15 ปี

มีทีมงานตัวแทนสิทธิบัตรที่เข้าใจนวัตกรรมของคุณได้อย่างแท้จริงทั้งด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา รวมไปถึงนักออกแบบและทีมนักกฎหมายมืออาชีพ ที่ช่วยดูและคุณในทุกขั้นตอน ทั้งการร่างคำขอสิทธิบัตร จัดทำภาพเขียน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบค้นสิทธิบัตร ยื่นจดทะเบียน วิเคราะห์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ โดยการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จดอนุสิทธิบัตร และจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการยื่นสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

บริการของเราเหมาะกับใครบ้าง

ผู้ประกอบการ

ที่ต้องการสร้างแบรนด์และเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องไอเดียธุรกิจหลักล้าน

นักวิจัย

ที่ต้องการปกป้องงานประดิษฐ์ของตัวเองด้วยการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร

เจ้าของลิขสิทธิ์

ที่ต้องการปกป้องผลงานที่สร้างสรรค์
ขึ้นมา ไม่ให้ถูกละเมิด

SME/START UP

ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจของตัวเอง
ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง

ผู้บริหาร

ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท / หน่วยงาน / องค์กร

นักกฎหมาย

ที่ต้องการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนอกองค์กรที่สามารถให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

testimonials

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

"ดีที่สุดคือการป้องกันให้มืออาชีพอย่าง IDG ทำผู้ประกอบการควรสืบค้นให้รอบด้านมากขึ้น จะได้มีความมั่นใจในการทำธุรกิจได้ 100%"
คุณพลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
"โซลูชั่นที่ IDG ให้คุ้มค่ากับการลงทุน เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง เทคโนโลยีธุรกิจ และกฎหมาย"
ตร.สมนึก จรูญจิตเสถียร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
"เป็นบริษัทที่เอาใจใส่ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่องาน ดำเนินการรวดเร็ว และค่อนข้างตรงต่อเวลานัดหมาย"
ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย
บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด
"บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และมีบริการหลังการขายที่ดี สามารถตอบคำถามที่สงสัยได้อย่างชัดเจน"
คุณวิฑูรย์ มุ่งสันติสุข
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด

OUR BLOG

บทความ

รวมบทความน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม กฎหมาย และธุรกิจ

วิธีการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศ ตอนที่ 2 : เจาะลึกสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)

หลังจากได้ทราบถึงความสำคัญของการยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศในตอนที่แล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจจะยังคงเปรียบเทียบว่าระหว่างก

อ่านต่อ »

วิธีการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศ ตอนที่ 2 : เจาะลึกสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)

หลังจากได้ทราบถึงความสำคัญของการยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศในตอนที่แล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจจะยังคงเปรียบเทียบว่าระหว่างก

อ่านต่อ »
4 ประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ และแนวทางการจัดเตรียมเอกสาร

4 ประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ และแนวทางการจัดเตรียมเอกสาร

4 ประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ และแนวทางการจัดเตรียมเอกสาร   ผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่านอาจจะสงสัยถึงประเภทความเสี่ยงเ

อ่านต่อ »

ตัวอย่างลูกค้าและหน่วยงาน
ที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแล
ปกป้องนวัตกรรม

ตัวอย่างลูกค้าและหน่วยงาน ที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแล ปกป้องนวัตกรรม

และลูกค้าอีกกว่า 4,000 ราย
ที่เลือกใช้บริการกับเรา

และลูกค้าอีกกว่า 4,000 ราย ที่เลือกใช้บริการกับเรา

our clients

ลูกค้าของเรา

LET IMPROVE YOUR BUSINESS WITH US