International Website

ต้องเรียกได้ว่า ปัจจุบันนี้เราได้เข้าสู่ยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับ เพราะทุกๆ กิจกรรมประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง, การทำงาน, การพักผ่อน, การอยู่อาศัย ฯลฯ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาเทคโนโลยี Digital ด้วยเสมอ เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต, การจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์, การเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์, การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

หากนึกย้อนกลับไปในยุคที่ Digital ยังไม่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับเราเหมือนในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารคงต้องใช้กระดาษเขียนเป็นจดหมาย, การจองตั๋วเครื่องบินคงต้องเดินทางไปซื้อตั๋วกระดาษที่สนามบิน, การทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน ก็ต้องใช้กระดาษเขียนใบขอทำธุรกรรมที่ธนาคาร ฯลฯ จะเห็นว่าสิ่งแรกที่ Digital สามารถเข้ามาช่วยลดได้เลยก็คือ “การใช้กระดาษ”

“คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือ คนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการใช้กระดาษของคนไทย จะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือเท่ากับว่าทุกๆ นาที ต้นไม้ 126 ต้นจะถูกโค่นลง”กรมธนารักษ์

IDG 4.0 สมาร์ทออฟฟิศ ด้วยแนวคิด Paperless

IDG ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่เห็นถึงความสำคัญของการลดการใช้กระดาษ จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรม “IDG 4.0 สมาร์ทออฟฟิศ ด้วยแนวคิด Paperless” โดยนำเอาเทคโนโลยี Digital เข้ามาผนวกกับระบบการให้บริการลูกค้าอย่าง Customer Relationship Management (CRM) เพื่อช่วยให้การดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น บนพื้นฐานของความถูกต้อง และยังช่วยลดการใช้กระดาษที่เป็นเอกสารแบบ Hard Copy อีกทั้งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป IDG จะใช้วิธีการส่งเอกสารต่างๆ ผ่านระบบอีเมลเป็นช่องทางหลัก และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้ครอบคลุมขึ้น เพื่อพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วและรอบด้าน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมยกระดับธุรกิจให้ Smart ขับเคลื่อนโลกยุค Digital 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
และขอรับเอกสารทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก
กรุณลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ต้องเรียกได้ว่า ปัจจุบันนี้เราได้เข้าสู่ยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับ เพราะทุกๆ กิจกรรมประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง, การทำงาน, การพักผ่อน, การอยู่อาศัย ฯลฯ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาเทคโนโลยี Digital ด้วยเสมอ เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต, การจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์, การเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์, การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

หากนึกย้อนกลับไปในยุคที่ Digital ยังไม่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับเราเหมือนในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารคงต้องใช้กระดาษเขียนเป็นจดหมาย, การจองตั๋วเครื่องบินคงต้องเดินทางไปซื้อตั๋วกระดาษที่สนามบิน, การทำธุรกรรมต่างๆ ทางการเงิน ก็ต้องใช้กระดาษเขียนใบขอทำธุรกรรมที่ธนาคาร ฯลฯ จะเห็นว่าสิ่งแรกที่ Digital สามารถเข้ามาช่วยลดได้เลยก็คือ “การใช้กระดาษ”

“คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือ คนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการใช้กระดาษของคนไทย จะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือเท่ากับว่าทุกๆ นาที ต้นไม้ 126 ต้นจะถูกโค่นลง”กรมธนารักษ์

IDG 4.0 สมาร์ทออฟฟิศ ด้วยแนวคิด Paperless

IDG ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่เห็นถึงความสำคัญของการลดการใช้กระดาษ จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรม “IDG 4.0 สมาร์ทออฟฟิศ ด้วยแนวคิด Paperless” โดยนำเอาเทคโนโลยี Digital เข้ามาผนวกกับระบบการให้บริการลูกค้าอย่าง Customer Relationship Management (CRM) เพื่อช่วยให้การดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น บนพื้นฐานของความถูกต้อง และยังช่วยลดการใช้กระดาษที่เป็นเอกสารแบบ Hard Copy อีกทั้งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป IDG จะใช้วิธีการส่งเอกสารต่างๆ ผ่านระบบอีเมลเป็นช่องทางหลัก และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้ครอบคลุมขึ้น เพื่อพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วและรอบด้าน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมยกระดับธุรกิจให้ Smart ขับเคลื่อนโลกยุค Digital 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
และขอรับเอกสารทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก
กรุณลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ครับ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down