OUR BLOG

สิทธิบัตร..เครื่องคิดเลข

 

สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเครื่องคิดเลข

 

ทุกท่านคงรู้จัก เครื่องคิดเลข หรือเครื่องคำนวณ กันเป็นอย่างดีแล้ว ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับคำนวณเลขคณิต ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่ซับซ้อนมาก

ซึ่งในปัจจุบันเครื่องคิดเลขก็ถูกนำมาประยุกต์ให้อยู่ในอุปกรณ์ใกล้ตัวเรามากขึ้น อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้น

โดยจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างประเทศ มีเครื่องคิดเลขที่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้

 

อ้างอิงสิทธิบัตรจีน เลขประกาศโฆษณา CN207337397U

ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลขชนิดพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ ได้กล่าวถึง เครื่องคิดเลขที่สามาร เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ด้วย USB และสามารถประมวลผลให้สามารถพิมพ์ออกมาตามคำสั่งของผู้ใช้ได้ จึงให้ความสะดวกสบายโดยไม่ต้องส่งต่อข้อมูลหลายแหล่ง

 

อ้างอิงสิทธิบัตรจีน เลขประกาศโฆษณา CN207337397U

ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลขชนิดพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์ ได้กล่าวถึง เครื่องคิดเลขที่สามาร เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ด้วย USB และสามารถประมวลผลให้สามารถพิมพ์ออกมาตามคำสั่งของผู้ใช้ได้ จึงให้ความสะดวกสบายโดยไม่ต้องส่งต่อข้อมูลหลายแหล่ง

 

อ้างอิงสิทธิบัตรจีน เลขประกาศโฆษณา CN206991302U

ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลขสำหรับนักเรียน ได้กล่าวถึง การประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย จอแสดงผล สำหรับแสดงผลร่วมกับบอร์ดคิดเลข ซึ่งจัดให้จอแสดงผลสามารถปิดเพื่อป้องกันการสัมผัสกับปุ่มบนเครื่องคิดเลขได้

 
 

อ้างอิงสิทธิบัตรจีน เลขประกาศโฆษณา CN206451174U

ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลขพร้อมหน้าจอแสดงผลที่ปรับได้ ได้กล่าวถึง การประดิษฐ์นี้ เป็นเครื่องคิดเลขที่ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผลที่สามารถปรับระดับได้ผ่านเพลงหมุน

 

อ้างอิงสิทธิบัตรจีน เลขประกาศโฆษณา CN205910693U

ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลขกันน้ำที่สามารถถอดคีบอร์ดได้ ได้กล่าวถึง เครื่องคิดเลข ประกอบด้วย แผงโซล่าร์เซลล์ สำหรับรับพลังงานแสงอาทิตย์,  จอแสดงผล, แป้นพิมพ์ที่สามารถถอดออกได้จากบล็อค หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้เครื่องคิดเลขตามการประดิษฐ์นี้มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น

 
 
 

อ้างอิงสิทธิบัตรจีน เลขประกาศโฆษณา CN208207808U

ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลขมัลติฟังก์ชัน ได้กล่าวถึง เครื่องคิดเลขมัลติฟังก์ชัน ที่ประกอบด้วยตัวเครื่องที่เป็นโมดูลคิดเลขร่วมกับปุ่มสวิตช์หลอดไฟด้านบนของตัวเครื่อง พร้อมกับโคมไฟและอินเตอร์เฟสจากไฟมือถือ

 

อ้างอิงสิทธิบัตรจีน เลขประกาศโฆษณา CN205920484U

ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลขแบบมัลติฟังก์ชัน ได้กล่าวถึง เครื่องคิดเลขแบบมัลติฟังก์ชัน ประกอบด้วยการคำนวณและแสดงผลจากจอแสดงผล ที่รับข้อมูลจากปุ่มรับคำสั่งที่ติดตั้งออยู่ล่างเครื่อง ซึ่งการประดิษฐ์นี้จัดให้สามารถชาร์จเพื่อรับพลังงานในรูปแบบถอดเปลี่ยนได้

 
 

อ้างอิงสิทธิบัตรจีน เลขประกาศโฆษณา CN107748731A

ภายใต้ชื่อการประดิษฐ์ เครื่องคิดเลขพร้อมฟังก์ชันการตรวจจับการชั่งน้ำหนักและสกุลเงิน ได้กล่าวถึง โดยการประดิษฐ์นี้กล่าวถึงเครื่องคิดเลข ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก ที่เหมาะแก่การพักพาและสะดวกต่อใช้งานของผู้ใช้ สำหรับชั่งน้ำหนักสิ่งของตามต้องการ และยังมีฟังก์ชันการคำนวณของสกุลเงิน สำหรับการตรวจสอบธนบัตรปลอม ด้วยหลอดไฟตรวจจับสกุลเงินยูวีภายในเครื่อง

 

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ