International Website

นวัตกรรมใกล้ตัว
– ในประเพณี –

ลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีจอ เป็นประเพณีที่ถูกปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โดยประเพณีลอยกระทงจะมีการปล่อยโคมลอยซึ่งทำให้ท้องฟ้า ณ คืนวันลอยกระทง สว่างไสวไปด้วยไฟของโคมไฟ แต่โคมไฟดังกล่าวมักทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โคมลอยกระดาษ ชนิดที่ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ

อนุสิทธิบัตรประเทศไทยเลขที่คำขอ 1003000897 เรื่อง “โคมลอยกระดาษ ชนิดที่ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ” ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับโคมลอยกระดาษ ชนิดที่ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ ตัวโครงทำจากไม้ไผ่เหลา เชื่อมกันด้วยไม้ค้ำยันแบบพับได้ มีการผูกไส้เทียนที่ทำจากการะดาษชำระแบบม้วนจุ่มในเทียนไขหรือพาราฟินเหลว มีเชือกใยหินถักชนิดที่มีใยแก้วเป็นแกนกลาง หรือเชือกใยแก้วถัก โดยที่ตัวโคมทำจากกระดาษเคลือบสารป้องกันไฟลาม ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศ จากการที่โคมลอยเข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เนื่องจากไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้วัสดุทุกชิ้นสามารถถูกใบพัดเครื่องยนต์ทำลายได้ ไม่สร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยจากการที่โคมลอยไปติดค้างบนหลังคา เนื่องจากมีไม้ค้ำยันที่ช่วยรักษาระยะห่างระหว่างไส้เทียนกับพื้นผิวด้านล่างได้

นอกจากนี้ ประเพณีลอยกระทงยังเป็นโอกาสสร้างรายได้เสริมจากการผลิตกระทงจากวัสดุธรรมชาติ แต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องเวลาการผลิตกระทงที่ยาวนาน จึงทำให้มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

เครื่องแท่นขึ้นรูปฐานกระทงเปลือกมะพร้าวแห้ง

อนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 1403001076 เรื่อง “เครื่องแท่นขึ้นรูปฐานกระทงเปลือกมะพร้าวแห้ง” ได้มีการเปิดเผยเครื่องแท่นขึ้นรูปฐานกระทงเปลือกมะพร้าวแห้ง ที่มีลักษณะเป็นเครื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวก สำหรับการขึ้นรูปตัดฐานกระทงจากเปลือกมะพร้าวแห้งทรงกลมได้อย่างรวดเร็วและได้ปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อลดเวลาในการตัดกระทง ซึ่งเดิมต้องใช้เวลานาน โดยเครื่องดังกล่าวมีความปลอดภัยและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถถอดประกอบและเปลี่ยนใบตัดที่มีขนาดแตกต่างกันได้

ท้ายนี้ ผู้เขียนขอให้ทุกท่านร่วมประเพณีลอยกระทงปีนี้กันอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา และคำนึงถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่ให้ทั้งน้ำและชีวิตแก่เรา สืบสานประเพณีลอยกระทงนี้ต่อไปตราบนานเท่านานครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

นวัตกรรมใกล้ตัว
– ในประเพณี –

ลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีจอ เป็นประเพณีที่ถูกปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โดยประเพณีลอยกระทงจะมีการปล่อยโคมลอยซึ่งทำให้ท้องฟ้า ณ คืนวันลอยกระทง สว่างไสวไปด้วยไฟของโคมไฟ แต่โคมไฟดังกล่าวมักทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โคมลอยกระดาษ ชนิดที่ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ

อนุสิทธิบัตรประเทศไทยเลขที่คำขอ 1003000897 เรื่อง “โคมลอยกระดาษ ชนิดที่ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ” ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับโคมลอยกระดาษ ชนิดที่ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ ตัวโครงทำจากไม้ไผ่เหลา เชื่อมกันด้วยไม้ค้ำยันแบบพับได้ มีการผูกไส้เทียนที่ทำจากการะดาษชำระแบบม้วนจุ่มในเทียนไขหรือพาราฟินเหลว มีเชือกใยหินถักชนิดที่มีใยแก้วเป็นแกนกลาง หรือเชือกใยแก้วถัก โดยที่ตัวโคมทำจากกระดาษเคลือบสารป้องกันไฟลาม ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศ จากการที่โคมลอยเข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เนื่องจากไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ จึงทำให้วัสดุทุกชิ้นสามารถถูกใบพัดเครื่องยนต์ทำลายได้ ไม่สร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยจากการที่โคมลอยไปติดค้างบนหลังคา เนื่องจากมีไม้ค้ำยันที่ช่วยรักษาระยะห่างระหว่างไส้เทียนกับพื้นผิวด้านล่างได้

นอกจากนี้ ประเพณีลอยกระทงยังเป็นโอกาสสร้างรายได้เสริมจากการผลิตกระทงจากวัสดุธรรมชาติ แต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องเวลาการผลิตกระทงที่ยาวนาน จึงทำให้มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

เครื่องแท่นขึ้นรูปฐานกระทงเปลือกมะพร้าวแห้ง

อนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 1403001076 เรื่อง “เครื่องแท่นขึ้นรูปฐานกระทงเปลือกมะพร้าวแห้ง” ได้มีการเปิดเผยเครื่องแท่นขึ้นรูปฐานกระทงเปลือกมะพร้าวแห้ง ที่มีลักษณะเป็นเครื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวก สำหรับการขึ้นรูปตัดฐานกระทงจากเปลือกมะพร้าวแห้งทรงกลมได้อย่างรวดเร็วและได้ปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อลดเวลาในการตัดกระทง ซึ่งเดิมต้องใช้เวลานาน โดยเครื่องดังกล่าวมีความปลอดภัยและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถถอดประกอบและเปลี่ยนใบตัดที่มีขนาดแตกต่างกันได้

ท้ายนี้ ผู้เขียนขอให้ทุกท่านร่วมประเพณีลอยกระทงปีนี้กันอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา และคำนึงถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่ให้ทั้งน้ำและชีวิตแก่เรา สืบสานประเพณีลอยกระทงนี้ต่อไปตราบนานเท่านานครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy