International Website
patent

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า หากเราคิดค้นสิ่งใหม่ๆ สูตรใหม่ วิธีใหม่ ขึ้นมา และต้องการเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิในการผลิต จำหน่าย และนำเข้า ต้องการปกป้องสิทธิไม่ให้มีผู้ใดมาลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิ ในระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการได้รับการการันตีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆ นั้น เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง

>>> IDG มีคำตอบจ้า <<< หากมีความต้องการตามที่ได้กล่าวมา หรือบางส่วน IDG ขอบอกว่าทุกท่านมาถูกทางแล้ว เพราะถ้าต้องการปกป้องสิทธิ เราก็ต้องยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการที่ท่านจะบอกผู้อื่นว่า เป็นเจ้าแรก เจ้าเดียวนั้น จะต้องแลกกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งนั้นมีความใหม่จริง แล้วจะขอความคุ้มครองอะไรดีนั้น วันนี้ IDG จะมาบอกความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาจ้า

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คือ การคุ้มครองงานประดิษฐ์ในลักษณะทางวิศวกรรม องค์ประกอบ สูตร กรรมวิธี หรือระบบของงานประดิษฐ์ และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดค้นขึ้นโดยง่าย

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร คือ การคุ้มครองงานประดิษฐ์ในลักษณะทางวิศวกรรม องค์ประกอบ สูตร กรรมวิธี หรือระบบของงานประดิษฐ์ ที่มีระดับเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นเพื่อการแก้ไขปัญหาเดิม ต่อยอด เพียงเล็กน้อย

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การคุ้มครองงานออกแบบใน รูปร่าง รูปทรง ลักษณะ ลวดลาย สี ของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คือ การคุ้มครองชื่อ ยี่ห้อ แบรนด์ ตราสินค้า เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้า หรือบริการนั้น เช่น มาม่า กระทิงแดง บรีส เป็นต้น

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ คือ การคุ้มครองงาน หรือความคิดสร้างสรรค์ งานวรรณกรรม, งานนาฎกรรม, งานศิลปกรรม, งานดนตรีกรรม, งานโสตทัศนวัสดุ, งานภาพยนตร์, งานสิ่งบันทึกเสียง, งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และ งานอื่นในแผนกวรรณคดี

ที่มาของข้อมูล : https://www.ipthailand.go.th

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
patent

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า หากเราคิดค้นสิ่งใหม่ๆ สูตรใหม่ วิธีใหม่ ขึ้นมา และต้องการเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิในการผลิต จำหน่าย และนำเข้า ต้องการปกป้องสิทธิไม่ให้มีผู้ใดมาลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิ ในระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการได้รับการการันตีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆ นั้น เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง

>>> IDG มีคำตอบจ้า <<< หากมีความต้องการตามที่ได้กล่าวมา หรือบางส่วน IDG ขอบอกว่าทุกท่านมาถูกทางแล้ว เพราะถ้าต้องการปกป้องสิทธิ เราก็ต้องยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการที่ท่านจะบอกผู้อื่นว่า เป็นเจ้าแรก เจ้าเดียวนั้น จะต้องแลกกับการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งนั้นมีความใหม่จริง แล้วจะขอความคุ้มครองอะไรดีนั้น วันนี้ IDG จะมาบอกความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาจ้า

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คือ การคุ้มครองงานประดิษฐ์ในลักษณะทางวิศวกรรม องค์ประกอบ สูตร กรรมวิธี หรือระบบของงานประดิษฐ์ และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดค้นขึ้นโดยง่าย

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร คือ การคุ้มครองงานประดิษฐ์ในลักษณะทางวิศวกรรม องค์ประกอบ สูตร กรรมวิธี หรือระบบของงานประดิษฐ์ ที่มีระดับเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นเพื่อการแก้ไขปัญหาเดิม ต่อยอด เพียงเล็กน้อย

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การคุ้มครองงานออกแบบใน รูปร่าง รูปทรง ลักษณะ ลวดลาย สี ของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คือ การคุ้มครองชื่อ ยี่ห้อ แบรนด์ ตราสินค้า เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ใช้กับสินค้า หรือบริการนั้น เช่น มาม่า กระทิงแดง บรีส เป็นต้น

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ คือ การคุ้มครองงาน หรือความคิดสร้างสรรค์ งานวรรณกรรม, งานนาฎกรรม, งานศิลปกรรม, งานดนตรีกรรม, งานโสตทัศนวัสดุ, งานภาพยนตร์, งานสิ่งบันทึกเสียง, งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และ งานอื่นในแผนกวรรณคดี

ที่มาของข้อมูล : https://www.ipthailand.go.th

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down