หลักสูตรสำหรับจัดอบรมภายในองค์กร 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

เพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ ด้วยฐานข้อมูลสิทธิบัตรฟรี (Free Database)

ระยะเวลาอบรมทั้งโครงการ 2 วัน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างสิทธิบัตร เพื่อสร้างกลยุทธ์สำหรับการสืบค้น รวมถึงเคล็ดลับในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที การันตีโดยตัวแทนสิทธิบัตรที่มีความเชี่ยวชาญมากถึง 10 ปี จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรฟรี ได้แก่ ฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศไทย, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO), สหรัฐอเมริกา (USPTO) และยุโรป (EPO) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรม พร้อม Workshop ต่อเนื่อง 2 วัน เต็ม!!

Section 1

การวิเคราะห์โครงสร้างสิทธิบัตรไทยและการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศไทย

 • เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้างสิทธิบัตรไทย และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์สำหรับการสืบค้น
 • รู้จักฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศไทย พร้อม Workshop

การวิเคราะห์โครงสร้างสิทธิบัตรภาษาอังกฤษ และการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างประเทศ

 • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
 • เรียนรู้การวิเคราะห์โครงสร้างสิทธิบัตรต่างประเทศ และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์สำหรับการสืบค้น
 • รู้จักฐานข้อมูลสิทธิบัตรองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) พร้อม Workshop

Section 2

การวิเคราะห์โครงสร้างสิทธิบัตรภาษาอังกฤษ และการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างประเทศ(ต่อ)

 • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (USPTO)
 • รู้จักฐานข้อมูลสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (USPTO) พร้อม Workshop
 • ฐานข้อมูลสิทธิบัตรยุโรป (EPO)
 • รู้จักฐานข้อมูลสิทธิบัตรยุโรป (EPO) พร้อม Workshop
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

คุณคณิศร อู่พิทักษ์

 • โทรศัพท์ 02 011 7161 ต่อ 301-304
 • อีเมล kanisorn.au@idgthailand.com
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda