International Website


รู้หรือไม่? พระสงฆ์ก็สามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรได้

รู้หรือไม่? การยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยนั้น สามารถขอถือสิทธิในนามทางสมณเพศได้ กล่าวคือ พระสงฆ์สามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรได้ นั่นเอง!! จากสถิติในฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศไทยล่าสุด (สืบค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ปรากฎว่ามีผู้ขอถือสิทธิที่ใช้ชื่อทางสมณศักดิ์ไว้มากถึง 65 คำขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
35%
 
อนุสิทธิบัตร
34%
 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
31%
 
 

ซึ่งประกอบไปด้วย

  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 23 งานประดิษฐ์
  • อนุสิทธิบัตร 22 งานประดิษฐ์
  • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 แบบผลิตภัณฑ์

หลายคนคงสงสัยว่า พระสงฆ์ท่านคิดค้นงานประดิษฐ์อะไรกันบ้าง บทความนี้ IDG จึงขอหยิบยกตัวอย่างงานประดิษฐ์ที่น่าสนใจจากพระสงฆ์มาให้รับชมกันค่ะ

ตัวอย่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์

1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องยนต์ลูกสูบแม่เหล็ก
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสมชาย ผโลประการ
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ : 1301007098
วันที่ยื่นคำขอ : 16 ธันวาคม 2556

 
 

2. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยตนเอง
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสมชาย ผโลประการ
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ : 1301007097
วันที่ยื่นคำขอ : 16 ธันวาคม 2556

3. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สูตรอาหารในการรักษา Haemophelia ให้หายในเวลารวดเร็ว โดยไม่ต้อง เจาะกระดูกสันหลัง และไม่ต้องเจ็บตัวจากเข็มฉีดยา
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสุพจน์ ปมุโท
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ : 1301001679
วันที่ยื่นคำขอ : 29 มีนาคม 2556

ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร

1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : โลชั่นทาผิว ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว สารสกัดขมิ้นชัน และ โยเกิร์ต
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสุวิทย์ ทองประเสริฐ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ : 6468
วันที่ยื่นคำขอ : 21 ธันวาคม 2553

2. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : แผ่นวงกลมตรวจวินิจฉัยหาสมมุติฐานโรคทางการแพทย์แผนไทย
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระปัญญากร สุทธศรี
อนุสิทธิบัตร เลขที่ : 7698
วันที่ยื่นคำขอ : 21 มกราคม 2553

3. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถกวาดถนนไร้พลังงาน
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสมพงษ์ สนตมโน
อนุสิทธิบัตร เลขที่ : 7718
วันที่ยื่นคำขอ : 9 มกราคม 2555

 

ตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตาลปัตร
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระครูปลัดสุพล ขันติพโล
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ : 27278
วันที่ยื่นคำขอ : 12 พฤษภาคม 2548

 
 

2. ชื่อผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์ลดควันดำและประหยัดน้ำมัน
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระอธิการสาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ : 11478
วันที่ยื่นคำขอ : 27 ธันวาคม 2542

3. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เจดีย์
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสุพจน์ ปมุโท
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ : 32605
วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2550

 

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้


รู้หรือไม่? พระสงฆ์ก็สามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรได้

รู้หรือไม่? การยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์, อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยนั้น สามารถขอถือสิทธิในนามทางสมณเพศได้ กล่าวคือ พระสงฆ์สามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรได้ นั่นเอง!! จากสถิติในฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศไทยล่าสุด (สืบค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ปรากฎว่ามีผู้ขอถือสิทธิที่ใช้ชื่อทางสมณศักดิ์ไว้มากถึง 65 คำขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
35%
 
อนุสิทธิบัตร
34%
 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
31%
 
 

ซึ่งประกอบไปด้วย

  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 23 งานประดิษฐ์
  • อนุสิทธิบัตร 22 งานประดิษฐ์
  • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 แบบผลิตภัณฑ์

หลายคนคงสงสัยว่า พระสงฆ์ท่านคิดค้นงานประดิษฐ์อะไรกันบ้าง บทความนี้ IDG จึงขอหยิบยกตัวอย่างงานประดิษฐ์ที่น่าสนใจจากพระสงฆ์มาให้รับชมกันค่ะ

ตัวอย่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์

1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องยนต์ลูกสูบแม่เหล็ก
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสมชาย ผโลประการ
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ : 1301007098
วันที่ยื่นคำขอ : 16 ธันวาคม 2556

 
 

2. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยตนเอง
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสมชาย ผโลประการ
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ : 1301007097
วันที่ยื่นคำขอ : 16 ธันวาคม 2556

3. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : สูตรอาหารในการรักษา Haemophelia ให้หายในเวลารวดเร็ว โดยไม่ต้อง เจาะกระดูกสันหลัง และไม่ต้องเจ็บตัวจากเข็มฉีดยา
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสุพจน์ ปมุโท
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ : 1301001679
วันที่ยื่นคำขอ : 29 มีนาคม 2556

ตัวอย่างอนุสิทธิบัตร

1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : โลชั่นทาผิว ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว สารสกัดขมิ้นชัน และ โยเกิร์ต
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสุวิทย์ ทองประเสริฐ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ : 6468
วันที่ยื่นคำขอ : 21 ธันวาคม 2553

2. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : แผ่นวงกลมตรวจวินิจฉัยหาสมมุติฐานโรคทางการแพทย์แผนไทย
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระปัญญากร สุทธศรี
อนุสิทธิบัตร เลขที่ : 7698
วันที่ยื่นคำขอ : 21 มกราคม 2553

3. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถกวาดถนนไร้พลังงาน
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสมพงษ์ สนตมโน
อนุสิทธิบัตร เลขที่ : 7718
วันที่ยื่นคำขอ : 9 มกราคม 2555

 

ตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตาลปัตร
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระครูปลัดสุพล ขันติพโล
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ : 27278
วันที่ยื่นคำขอ : 12 พฤษภาคม 2548

 
 

2. ชื่อผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์ลดควันดำและประหยัดน้ำมัน
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระอธิการสาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ : 11478
วันที่ยื่นคำขอ : 27 ธันวาคม 2542

3. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เจดีย์
ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตร : พระสุพจน์ ปมุโท
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ : 32605
วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2550

 

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down