OUR BLOG

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม PIPRA Workshop 2018

PIPRA WORKSHOP 2018
โครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง” (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3
จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ ทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้บริหาร นักวิจัย หรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ถ่ายทอดความรู้โดย :
ทีมวิทยากรจาก Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA), University of California, Davis

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคอย่างไรให้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคแล้วได้บุญ แถมยังช่วยลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าบริจาคที่ไหนก็ได้ลดหย่อน 2 เท่าเหมือนกันทั้งหมดนะคะ มาดูกันเลยว่า บริจาคที่ไหน อย่างไร ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

อ่านต่อ »

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ