International Website

PIPRA WORKSHOP 2018
โครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง” (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3
จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ ทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้บริหาร นักวิจัย หรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ถ่ายทอดความรู้โดย :
ทีมวิทยากรจาก Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA), University of California, Davis

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

PIPRA WORKSHOP 2018
โครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง” (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3
จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ ทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้บริหาร นักวิจัย หรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ถ่ายทอดความรู้โดย :
ทีมวิทยากรจาก Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA), University of California, Davis

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down