OUR BLOG

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม PIPRA Workshop 2018

PIPRA WORKSHOP 2018
โครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง” (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3
จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ ทางด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ผู้บริหาร นักวิจัย หรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ถ่ายทอดความรู้โดย :
ทีมวิทยากรจาก Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA), University of California, Davis

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายหรือผลิตสินค้าสักหนึ่งอย่าง สิ่งสำคัญที่เราต้องมีก่อนอันดับแรกเลยคือชื่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใช้เป็นตราสินค้าของเราและเป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้า

อ่านต่อ »