ลูกค้า

คุณอภิชญา กาญจนเวชกุล


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “ANGELACIA” ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

ลักษณะที่โดดเด่น

  • สัญลักษณ์ที่สื่อสารความเป็นผู้หญิง