ลูกค้า
คุณสิริมา ศิริมาตยนันท์


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “Annasiri” แบรนด์เครื่องประดับที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียด

ข้อมูลติดต่อ
www.annasiri.com


ลักษณะที่โดดเด่น

  • ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่สูงค่า เน้นยํ้าให้ลูกค้าตระหนักถึงมูลค่าและความวิจิตรบรรจง
  • การเลือกใช้สไตล์งานออกแบบ Antique นำรูปทรงนกยูงตัวแทนความงดงามจากธรรมชาติเป็นแนวคิดการออกแบบ