ลูกค้า
สวนล้านสุข Happy Farm By เกษตร 1000 ทาง


ข้อมูลติดต่อ

Facebook : kaset1000way


งานของเรา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ OrganicBambooCharcoal แบรนด์ BambooNumber5


รายละอียด

OrganicBambooCharcoal คือก้อนถ่านจากไม้ไผ่ ที่มีคุณสมบัติในการขจัดกลิ่นและดูดความชื้นได้สูง แบรนด์ BambooNumber5 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่านไม้ไผ่ อินทรีย์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ห้องต่างๆภายในบ้าน ดูดความชื้นขจัดกลิ่นภายในตู้ที่เก็บของต่างๆ รวมถึงใช้วางภายในรถยนต์ได้ โดยแบ่งขนาดบรรจุภัณฑ์เป็นหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้อย่าง สะดวกและเต็มประสิทธิภาพ แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์มุ่งเน้นให้มีความทันสมัยเป็นสากล เมื่อถูกนำมาใช้ภายในบ้าน สามารถวางอยู่ได้อย่างสวยงามในสภาพแวดล้อม ภายในยังถูกแบ่งบรรจุด้วยถุงผ้าสปันด์บอล บรรจุภัณฑ์ภายนอกเป็นลักษณะซองซิปที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เลือกใช้ภาพประกอบเป็นลำต้นไผ่ ที่เรียบง่ายสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ยังนำสัญลักษณ์ประกอบมาใช้เพื่อสื่อความหมายการใช้งานในลักษณะต่างๆอีกด้วย