ลูกค้า

BehindKhaokho


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า BehindKhaokho ที่พักใกล้ชิดธรรมชาติ เขาค้อ เพชรบูรณ์

รายละเอียด
พื้นที่บริเวณเขาค้อ เต็มไปด้วยธรรมชาติและทิวเขารายรอบ BehindKhaokho คือแบรนด์ที่พักตากอากาศ ที่เน้นกลุ่มลูกค้าในวัยเริ่มต้นทำงาน
ไปจนถึงผู้ชื่นชอบธรรมชาติ และการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติห้องพักลักษณะกึ่งเต้นท์กลางแจ้ง แต่คงความสะดวกสบายในเรื่องห้องนํ้า, ที่นอน
ไฟส่องสว่างและความปลอดภัย ในขั้นตอนการออกแบบ ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่ ประสบการณ์ที่ต้องการให้ลูกค้ารู้สึกถึง จุดเด่นในเรื่องทัศนียภาพของที่พัก
ได้ถูกนำมาสร้างเป็นสัญลักษณ์ ทิวเขา มวลเมฆ หมู่ดาว รวมถึงตัว อักษร B ตัวนำจากชื่อ BehindKhaokho การแยกการใช้งานระหว่างสัญลักษณ์หลักและชื่อเต็ม
ประกอบ ทำให้เกิดการสร้างภาพจำที่ยืดหยุ่นและสะดวกในการปรับใช้งานกับสื่อต่างๆของห้องพักได้