ลูกค้า
บริษัท ชวลิตข้าวไทย จำกัด


งานของเรา
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ “Black Grains”

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปทางการเกษตร ข้าวสาร หัวหอมเจียว ภาตใต้เครื่องหมายการค้า Black Grains
ความสนุกขี้เล่นแบบคนในสังคมไทย ภาพสะท้อนวิถีชิวิตเกษตรกรรม บอกเล่าผ่านงานภาพประกอบในฉลากบรรจุภัณฑ์
ที่จะช่วยเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสินค้า โดยภาพรวมบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารออกไป ยังไม่ลืมที่จะคงบุคคลิกที่น่าเชื่อถือของแบรนด์ ไว้