งานของเรา
ออกแบบจัดทำ การ์ตูนเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ลักษณะที่โดดเด่น

  • วิเคราะห์เนื้อหามาปรับบท ให้เป็นการ์ตูนที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่าย
  • ออกแบบตัวละคร
  • สร้างสรรค์วิธีเล่าเนื้อหาให้น่าสนใจ