ลูกค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)


งานของเรา
ออกแบบปก “คู่มือ การประเมินมูลค่า ทรัพย์สินทางปัญญา”

ลักษณะที่โดดเด่น

  • สร้างสรรค์ภาพประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหา
  • สร้างเอกลักษณ์แปลความหมายให้เกิดความน่าสนใจและชวนตั้งคำถามต่อเนื้อหา

 

แบ่งปันความรู้นี้Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email