International Website

ออกแบบปก”คู่มือการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินทางปัญญา”

ลูกค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
งานของเรา
ออกแบบปก “คู่มือ การประเมินมูลค่า ทรัพย์สินทางปัญญา”
รายละเอียด
ลักษณะที่โดดเด่น สร้างสรรค์ภาพประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหา สร้างเอกลักษณ์แปลความหมายให้เกิดความน่าสนใจและชวนตั้งคำถามต่อเนื้อหา
crossmenuchevron-down