ลูกค้า
บริษัท รอยัลโปรดักส์ จำกัด


งานของเรา
พัฒนาบรรจุภัณฑ์นํ้ามันมะพร้าวภายใต้แบรนด์ “Cozyetai”


ลักษณะที่โดดเด่น

  • ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมที่เน้นส่งออกตลาด ตะวันออกกลาง
  • การเลือกใช้สไตล์งานออกแบบที่เป็นสากลแต่ยังแฝงคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากไทย