ลูกค้า

บริษัท วสุธากาญจน์ จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า ดอนพุดวัสดุภัณฑ์

รายละเอียด
ดอนพุด คือ แบรนด์วัสดุก่อสร้างที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น
เรามองเห็นถึงความสมดุลของตัวอักษร ด.เด็ก ในชื่อนำ จึงนำมาประดิษฐ์เป็นภาพสัญลักษณ์
ที่กลับด้านเป็นทั้งตัวอักษรไทย ด. และมองในมิติปกติเป็นตัวอักษร D ชื่อนำในภาษาอังกฤษ Donphut
เพิ่มมุมมอง ให้โครงสร้างเป็นเสมือนสถาปัตยกรรม ใช้โครงสีส้มเหลือบแสง ที่สะท้อนความรู้สึกทันสมัย
และเคลื่อนที่