ลูกค้า
บริษัท ดี อาร์ วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
  • การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า