International Website

ออกแบบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า DR ONE

ลูกค้า
บริษัท ดี อาร์ วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Illustrator ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
crossmenuchevron-down