ลูกค้า
บริษัท ลัคกี้ โฟร์ จำกัด


งานของเรา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสายพานรถจักรยานยนต์ DuraICHI สำหรับแขวนจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • การวาดภาพ Vector
  • การวิเคราะห์และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์