ลูกค้า
E-mixงานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า E-mix น้ำผลไม้และสมุนไพร


รายละอียด
เป็นน้ำผมไม้เหมาสำหรับทุกวัย จึงเหมาะที่จะรับประทานได้ทุกเวลาเป็น
logo ที่ตัดทอนมาจากรูปทรงผลไม้ และใส่ความทันสมัยดูเเล้วจดจำได้ง่าย