ลูกค้า

คุณเอวรินทร์


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า สวนเอวา EvaGarden

รายละเอียด
สวนอโวคาโด ในจังหวัดภูเก็ต ที่มุ่งเน้นการเพาะปลูกที่เป็นธรรมชาติ ปลอดภัย คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคที่จะได้รับ
การออกแบบเครื่องหมายการค้า “สวนเอวา” จึงมุ่งเน้นไปที่ เส้นสายตัวอักษรประดิษฐ์ภาษาไทย ที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ
ประกอบกับภาพผล อโวคาโด และริ้วทุ่ง โดยองค์ประกอบของภาพสัญลักษณ์ทั้งหมด ถูกออกแบบให้มีทิศทางการเคลื่อนที่
ของเส้นสายให้เข้ากันอย่างกลมกลืน