ลูกค้า
Innovative Filtration Technology Co., Ltd.


งานของเรา
จดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตสารฆ่าเชื้อสิวและออกแบบบรรจุภัณฑ์แผ่นปิดสิว GermGuard


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การวาดภาพ Vector
  • การวิเคราะห์และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์
  • การร่างคำขอและจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตสารฆ่าเชื้อสิว