ลูกค้า
โรงแรม Golden Jade Suvarnabhumi


งานของเรา
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ของโรงแรม


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การตัดต่อและตกแต่งภาพ
  • การออกแบบ User Experience
  • การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์