ลูกค้า
Gregerงานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า Greger


รายละอียด
อุปกรณ์ดูแลรถยนต์ Greger
เป็นการตัดทอนรูปทรงของตัว G ให้ดูเป็นมิติ รวมตัวกับ font ที่ดูทันสมัย
ดูเเล้วเกิดมิติ เหมือนกับคามหลากหลายตัว สินค้าเเล้ว ตัว logo