ลูกค้า
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

งานของเรา
ออกแบบและดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา IP-UP

รายละอียด

  • ออกแบบ แนวคิดการสื่อสาร ของโครงการ
  • ออกแบบหลักสูตรการอบรมสัมนา
  • ดำเนินการจัดอบรมสัมนา