ลูกค้า

บริษัท เน็กซ์บ็อกซ์ จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “KAZOKU” ผลิตภัณฑ์ซอสยากิโซบะและเส้นบะหมี่

ลักษณะที่โดดเด่น

  • สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นสากล และสื่อถึงผลิตภัณฑ์