ลูกค้า
บริษัท ทูเนียร์ จำกัดงานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า key


รายละอียด
key เป็นบริษํทด้าน IoT deep tech & product design company ที่ออกแบบสินค้าและวิจัยเทคโนโลยีเอง โดยมี brand ย่อยที่แตกออกมาอีกหลายbrand
ต้องการการออกแบบตัวอักษร key ที่ดูทันสมัย อ่านง่าย จดจำง่าย มีเอกลักษณ์ และมีการไล่โทนสี การพับที่ดูมีมิติ คีย์หลักคือ key to IoT (เส้นทางสู่ IoT) ใช่สีเขียวเป็นสีหลัก
Contact : https://www.keyceive.com/