International Website

ออกแบบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า KinSe

ลูกค้า
บริษัท แฮปปี้พลัส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
งานของเรา
ออกแบบโลโก้ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Illustrator ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
crossmenuchevron-down