ลูกค้า

บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด


งานของเรา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ KiriPhan ข้าวเหนียวแบบหุงสำเร็จ

รายละอียด
KiriPhan คีรีพรรณ คือข้าวเหนียวคุณภาพดี ที่ส่งตรงจากผู้ผลิตในแหล่งปลูกทางภาคเหนือ ผสมผสานเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบรรจุ ที่ต้องการส่งมอบคุณภาพและความสะดวกสบายในการรับประทานให้กับลูกค้าในกลุ่ม สังคมเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายแต่ยังคงคุณภาพของอาหาร โลโก้และการสื่อสารแบรนด์ ต้องการผสานแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ให้ออกมาอย่างเป็นสากลโลโก้ เกิดจากการนำภาพรวงข้าวที่ถูกมัดรวมในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว รูปทรงขุนเขา มาสร้างเป็นสัญลักษณ์หลัก และตัวอักษรประดิษฐ์ ที่ไหลลื่นและเป็นเอเซีย