ลูกค้า

บริษัท ศูนย์สุขภาพโคราช จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “Korat Health Center”
รายละเอียด
ศูนย์การรักษาภาวะมีบุตรยากที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพสัญลักษณ์ ปีกนก ที่เสมือนมือที่โอบอุ้ม
คือความหมายที่ต้องการสื่อสารถึง มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก โครงสีเขียว ที่บิดเฉดสีมาจากชุดแพทย์ในห้องปฏิบัติการให้การรักษา

ลูกค้า

บริษัท ศูนย์สุขภาพโคราช จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “Korat Health Center”
รายละเอียด
ศูนย์การรักษาภาวะมีบุตรยากที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพสัญลักษณ์ ปีกนก ที่เสมือนมือที่โอบอุ้ม
คือความหมายที่ต้องการสื่อสารถึง มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก โครงสีเขียว ที่บิดเฉดสีมาจากชุดแพทย์ในห้องปฏิบัติการให้การรักษา