ลูกค้า
บริษัท เคเอส คอสมีทอลโลจี จำกัด


งานของเรา
ออกแบบรูปแบบบัตรประจำตัวลูกค้าสำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าของบริษัท


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • การออกแบบการจัดวางองค์ประกอบและจิตวิทยาสี
  • ความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์