ลูกค้า

BRAND Cheecky Animal


งานของเรา
ออกแบบมาสคอต แมวนำโชค เพื่อทำสินค้าสำหรับ แบรนด์ Cheecky Animal

รายละเอียด
ความเชื่อเรื่อง สัตว์มงคลหรือสัตว์นำโชค มีอยู่ในหลายๆชนชาติ การออกแบบตัวละครแมวนำโชค
จึงเป็นโจทย์ที่ทำให้ทีมงานนำมาสร้างสรรค์ ตัวละคร ให้มีบุคคลิกที่ เป็นมิตรและมีความเป็นไทย
ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการในการซื้อสินค้ากลับไปเป็นของที่ระลึกต่อไป อีกทั้งการใส่
ภาพ รถตุ๊กตุ๊ก หมวกงอบแบบไทย และสถานที่เสาชิงช้า กทม. ยังจะช่วยให้เกิดเป็นลวดลายที่มีความ
เฉพาะตัวมากขึ้นอีกด้วย