ลูกค้า

บริษัท โคเรีย คอสเมติก (ประเทศไทย)


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “MESEOUL CLINIC” ประเภท สถาบันเสริมความงาม
รายละเอียด
ความงามในแบบเอเซีย มนต์เสน่ห์ คุณค่าอมตะ ส่งผ่านภาพเครื่องหมายการค้า MESEOUL  สัญลักษณ์และรูปแบบตัวอักษร
ออกแบบให้เกิดความชัดเจนเมื่อพบเห็น สไตล์และกลิ่นอายในแบบวัฒนธรรมเกาหลี เพิ่มภาพลายเส้นหญิงสาวและเกลียวผมในภาพวงกลม
การเน้นวางองค์ประกอบทั้งหมดของเครื่องหมายการค้า ที่สื่อสารถึงรูปแบบ ตราสัญลักษณ์แบบเกาหลี ช่วยดึงให้กลุ่มลูกค้านึกเชื่อมโยงได้ถึงภาพลักษณ์สาวเกาหลี