ลูกค้า

คุณภัสธิตา  เจริญกิจ


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “MOMOE”

รายละเอียด
โมโมเอะ ผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับผู้หญิงที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เป็นที่มาของแนวคิดที่ต้องการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ใบไม้ที่ถูกออกแบบให้สามารถมองเห็นภาพผู้หญิงและใบไม้ไปพร้อมกัน บ่งบอกถึงตัวตนของแบรนด์โมโมเอะได้อย่างชัดเจน