ลูกค้า
คุณเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์


งานของเรา
วิเคราะห์ฟังก์ชันการใช้งานและออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมลวดลายบนกล่องข้าว “หนึ่งบรรจง”


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การขึ้นโมเดลและการเรนเดอร์ภาพสามมิติ
  • ความรู้ด้านการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
  • การวาดภาพ Vector
  • การวิเคราะห์และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์