ลูกค้า

บริษัท เอ็น.วี.แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “NVfryhood”

ลักษณะที่โดดเด่น

  • สัญลักษณ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ [เครื่องดูดควันและดับกลิ่นชนิดใช้ไฟฟ้า]
  • ผสมผสานโลโก้เดิม NV คลี่คลายและเพิ่มเติมให้เป็นโลโก้ใหม่ที่ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์เดิม