ลูกค้า

บริษัท จีเทค อินเตอร์เทรด จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “POP”

ข้อมูลติดต่อ
Website : www.getec.co.th

Facebook : GetecIntertrade
รายละเอียด
ธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและให้เช่ารถสำหรับ ฉีดปูนสำเร็จรูปเข้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อสาร จึงถูกออกแบบให้นำเสนอผ่านโครงสร้างตัวอัษรที่แข็งแกร่ง และเฉียบคม
เป็นภาพสัญลักษณ์ไปในตัว อีกทั้งยังเหมาะกับการนำไปใช้เป็นสื่อโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ทรงพลังอีกด้วย