ลูกค้า

Pranteera Clinic


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “Pranteera Clinic”

รายละเอียด
หนึ่งในกระบวนการออกแบบ ที่จะสร้างการจดจำและเพิ่มความแตกต่างให้กับแบรนด์ คือแนวคิดในการออกแบบ
“ความงามในชั่วข้ามคืน” เสี้ยวดวงจันทร์และตัวอักษร R คือแนวคิดในการสร้างรูปแบบของแบรนด์ Pranteera
สถานเสริมความงามครบวงจร บุคคลิกของแบรนด์ที่สร้างให้ผู้พบเห็นและลูกค้า นึกถึง ความงดงามอย่างมีรายละเอียด

ลักษณะที่โดดเด่น

  • ใช้หลักการออกแบบเครื่องหมายแบบ CombinationMark ระหว่างสัญลักษณ์ดวงจันทร์ +P+R
  • สร้างอัตลักษณ์ที่เหมาะสมให้กับบริการ