International Website

ออกแบบและจดทะเบียนเครื่องหมาย Product Development China

ลูกค้า
Detekt Design Co., Ltd.
งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับศูนย์ให้ข้อมูลและเผยเแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Illustrator ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
crossmenuchevron-down