ลูกค้า

โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้าสำหรับหลักสูตร PUZZLE APPROACH

รายละเอียด
PUZZLE APPROACH คือชื่อหลักสูตรการศึกษาที่ถูกออกแบบให้เน้นไปถึงการพัฒนาการที่ดี

สำหรับเด็ก การออกแบบจึงเน้นแนวคิดที่สะท้อนแง่มุมแห่งการขบคิด พัฒนา และแก้ปัญหา  สีเขียว และ สีส้ม 
ที่ถูกใช้งาน ให้ความรู้สึกค้นหา เรียนรู้  ภาพสัญลักษณ์ ตัวต่อ ของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
จึงถูกนำมาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบหลัก